bannerפורמט תוכנית עסקית

כותבים עסק – הפורמט

תוכנית עסקית היא מסמך הכולל בתוכו את כל פעילות העסק שלכם, החל מפרופיל החברה, החזון, כוח האדם בה, המוצרים או השירותים של העסק על כל מאפייניהם ויתרונותיהם וכלה בתחזית כלכלית המראה את הצלחת העסק בעתיד מבחינת הרווחים שלה.

פורמט תוכנית עסקית מתחיל בדרך כלל במבוא המספר על העסק.

בהמשך הוא מתחלק לפרקים הנוגעים באסטרטגיה השיווקית בה מתמקדים בדרכי השיווק וההפצה של המוצר או השירות, לאחר מכן באסטרטגיה הניהולית- מימונית המפרטת את לוחות הזמנים של כל השלבים בפרויקט, את העלויות הצפויות ואת הרווחים העתידיים וכן את אמצעי המימון הנדרשים לביצוע כל שלב בפרויקט.

עוד על פורמט לתכנית הבראה לעסק

עוד יכלול פורמט תוכנית עסקית את תקציר קורות חיים של האנשים העומדים בראש העסק, כח האדם הנדרש, תהליך הייצור של המוצר והטכנולוגיה שלו, אם קיימת, נתונים פיננסיים ודברי סיכום.

כתיבת תוכנית עסקית דורשת ידע, הבנה ומיומנות רבים לכן היא נעשית על ידי יועץ עסקי חיצוני שהוא אף אובייקטיבי כך שהמסמך נכתב בצורה שהיא גם מקצועית וגם אמינה.

בכתיבת תוכנית עסקית מקצועית אין דרכי קיצור! מלאו פרטיכם באתר וקבלו המלצות על טובי היועצים העסקיים והפיננסיים שיסייעו לכם בכתיבת תוכנית עסקית הקריטית להצלחת העסק שלכם, ובמחירים שלא תוכלו לסרב להם!