bannerהלוואות

בעבר, הלוואות נחשבו אצל אנשים רבים כדבר שלילי.

פעמים רבות יכולנו לשמוע כי מי שלוקח הלוואה הינו אדם אשר אינו מסוגל לתכנן את חייו כהלכה, או אדם אשר הוגדר כחסר אחריות. בעשור האחרון, הגישה השתנה לחלוטין וזאת בעקבות ההתנהלות והמצב הכלכלי במדינתנו. בשנים האחרונות אחוזים גדולים מאוכלוסיית ישראל לוקחים הלוואות מגופים שונים.

בין לוקחי ההלוואות: חברות, עצמאיים ואנשים המשתייכים למגזר הפרטי.

כולם מציעים אך מהיכן לוקחים?

אם הגעתם למסקנה כי אתם זקוקים להלוואה והתחלתם לחפש מקורות מימון, בוודאי הופתעתם לגלות כי קיימת כמות גדולה של גופים פיננסים וחברות פרטיות המציעים לכם הלוואות שונות למטרות שונות.

אם כך, השאלה העומדת על הפרק היא: היכן כדאי לקחת הלוואה ומה ההבדל בין לקיחת הלוואה באמצעות הבנק לבין חברה.