bannerהלוואות בנקאיות

אם בחרתם לקחת הלוואה מהבנקים, חשוב שתהיו מודעים לכך שהבנק יבחן את האובליגו שלכם, הלוואות קודמות, ידרוש מכם תכנית עסקית על מנת לראות כיצד תכננתם את החזר ההשקעה, מהי המטרה של אותה הלוואה ובכמה תשלומים אתם מתכוונים להחזיר אותה.

תהליך זה הוא לעיתים מסורבל ואיטי, שכן נדרשת שרשרת בדיקות ואישורים של פקידים שונים. בנוסף, הלוואה זו תשפיע על האובליגו שלכם.

אם בכל זאת החלטתם לקחת הלוואות מהבנק, אנו ממליצים לבדוק את אחוזי הריבית של ההלוואות במספר בנקים שונים ולבסוף לבחור את ההלוואה המתאימה לכם ביותר.

הלוואות מקרנות ומהמדינה

אם אתם חושבים שהמדינה היא זו שצריכה לעזור לעסק שלכם להתפתח או מעוניינים לקחת הלוואות מאחת הקרנות, חשוב מאוד שתדעו שהמדינה לא מסבסדת כל עסק ופעמים לאחר שהגשתם את כל הטפסים תוחזר לכם תשובה שלילית. באם תוחזר לכם תשובה חיובית התכוננו לכך שתהליך אישור ההלוואה הינו תהליך ארוך מאוד וזאת ביחס אל הלוואות ממקורות חוץ בנקאיים.

ההלוואה מהמדינה תינתן לכם על ידי קרן מיוחדת שהוקמה לצורך מטרה זה ונקראת: 'קרן סיוע לעסקים קטנים'. הסכום המקסימאלי של הלוואה מהמדינה הינו חצי מיליון ₪.

כמו כן, ישנן קרנות כמו מט"י, קרן קורת ועוד אשר גם הן מעניקות הלוואות עד סכום מסוים, באם אתם עומדים בדרישות שלהן.